ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN & THÀNH VIÊN

  • 1 Chia sẻ niềm say mê văn học, văn hoá đọc
  • 2 Xây dựng sân chơi viết văn cộng đồng văn thơ
  • 3 Tổ chức các cuộc thi viết đa dạng
  • 4 Bạn đăng bài tự do trên diễn đàn
  • 5 Công bố quyền sở hữu tác phẩm
  • 6 Những khoản nhuận bút tri ân
  • 7 Xây dựng một Hội Nhà Thơ Phát Triển bền vũng